Petefészekrák biomarker kutatás a Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem együttműködésében a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében

 

A petefészekrák korai diagnosztizálásánaklétfontosságú szerepe van a hatékony terápiás kezelésben. Magyarországon évente hozzávetőleg 1300 új betegnél diagnosztizálják a petefészek rosszindulatú elváltozását, ez a szám Szerbiában 800 körülire tehető. Sajnálatos módon az újonnan diagnosztizált betegek közel hetven százalékánál a rosszindulatú elváltozás a diagnosztizálás pillanatában már előrehaladott állapotú. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a jelenleg használt biomarker a korai stádiumban lévő betegek mindössze 50 százalékánál mutat emelkedett szintet, megnehezítve a kezelés időbeni elkezdését. Így egy új, a korai stádiumban is megbízhatóan alkalmazható tumormarker jelentősen javítaná a betegség korai diagnosztizálást és így a kezelés hatékonyságát. A „Petefészekrák biomarker kutatás határmenti együttműködésben valósul meg. A„Cross-Border biomarker research of ovarian cancer” elnevezésű projekt a Szegedi Tudományegyetem vezetésével és az Újvidéki Egyetem közreműködésével egy analitikai módszer kidolgozását tűzte ki célul, amely alkalmas a biológiai mintákból (pl. plazma) a foszfolipidek, mint lehetséges tumormarkerek minőségi és mennyiségi meghatározására. A foszfolipidek a lipidek egy speciális csoportja, amelynek tagjai amfipatikus tulajdonságuk révén fő sejtmembrán alkotók, továbbá jelentős szerepet töltenek be a sejtek közötti kommunikációban, mint hírvivő anyagok illetve összetételükben bekövetkező változásuk szoros kapcsolatba hozhatók számos betegséggel. A kutatás során egy újfajta hidrofil kölcsönhatási folyadék kromatográfiás analitikai módszer kifejlesztése történik, amely során a foszfolipid osztályok elválasztásra kerülnek.


A projekt célja

A projekt fő célkitűzése olyan új, érzékeny és specifikus biomarkerek vérből történő azonosítása, amelyek jelezni tudják a tumor megjelenését, segítve ezzel a betegség korai fázisban történő diagnosztizálását. Ez hozzájárulhat a hatékony terápia időbeni alkalmazásához, növelve ezzel a sikeres gyógyulás esélyét.

 

A projekt elért és jövőbeni eredményei:

 

  1. A projekt során a petefészekrák epidemiológiai hátterének vizsgálatához gyűjtött statisztikai adatok kiértékelése révén komplexebb képet kapunk a petefészekrák felismerésének stádiumáról, gyakoriságáról, életkori és területi megoszlásáról a dél-alföldi és vajdasági régióban.
  2. Korszerű bioanalitikai módszer (LC-MS) kifejlesztése és alkalmazása foszfolipidek vérből történő meghatározására különböző megbetegedések biomarkereinek megismerése céljából.
  3. Foszfolipid biomarker(ek) azonosítása, mely(ek) remélhetőleg a petefészekrák korai stádiumában megbízhatóan jelzik a betegség megjelenését, valamint segítik a rákellenes terápia hatékonyságának követését.
  4. Hosszú távú tudományos kapcsolat kialakítása a Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem között.