MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport

Dr. Penke Botond

Tudományos önéletrajz

Név:                   
Dr. Penke Botond

Születés helye, ideje:  
        
Beregszász, 1942. október 13.

Tanulmányok, fokozatok:
1965.    ELTE, Budapest: biológiai-kémia szakos tanár
1968.    JATE, Szeged: egyetemi doktori cím
1976.    a kémiai tudomány kandidátusa (MTA)
1988.    a kémiai tudomány doktora (MTA)
2001    az MTA levelező tagja
2007    az MTA rendes tagja

Munkahely, beosztás:        
1965 -1973    gyakornok, majd tanársegéd a JATE Szerves Kémiai Tanszékén
1973 -1976    adjunktus a JATE Szerves Kémiai Tanszékén
1976 -1990    docens a SZTE Orvosi Vegytani Intézetében
1990 -2005        professzor, intézetvezető egyetemi tanár a SZTE Orvosi Vegytani Intézetében
2005-    társprofesszor

Tanulmányutak:
1970.    DAAD ösztöndíj: Max Planck Institut für medizinische Forschung Heidelberg (13 hónap)
1980.    Kutatói ösztöndíj, CEA-CEN Saclay/Gif-sur-Yvette, Franciaország (6 hónap)
1988/89    Vendégprofesszor, Max Planck Institut für experimentelle Medizin, Göttingen (14 hónap)
1982, 1983    Vendégkutató, ill. vendégprofesszor, The Salk Institute, San Diego
1986, 1992    (3-3-3-3 ill. 6 hónap)
1997
1996    Vendégprofesszor, Université Reims-Champagne-Ardennes (1 hónap)

Publikációk:
362 cikk referált tudományos folyóiratban
124 publikáció szimpóziumi kiadványokban

Szadabalmak: 10

Hivatkozások száma: 3162
Össz. Impakt faktor: 527, 4
A publikációjegyzék elérhető az MTA honlapján: www.mta.hu

Tudományos előadások:
160 tudományos előadás nemzetközi, ill. hazai kongresszusokon.

Tagságok tudományos társaságokban:

Magyar Peptidkémiai Társaság
European Peptid Society
American Peptid Society
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Magyar Kémikusok Egyesülete
„J. Peptide Science” Advisory Board tagja
„Current Protein and Peptide Science Advisory Board tagja


OviJobb14.jpg

Webkamera

domter_webcam

©Minden jog fenntartva SZTE Orvosi Vegytani Intézet

?>