F_Bogar

Atom- és molekulafizika (2013-2014/1. félév)


 

  1. Atommagokból és elektronokból álló rendszerek fizikai mennyiségeit ábrázoló operátorok.Azonos részecskékből álló rendszerek állapotfüggvénye. A Pauli-elv. (pdf)
  2. A szabad (erőmentes térben lévő) atom és molekula Schrödinger-egyenlete. Atomi egységek. Az elektronok és az atommagok mozgásának szétválasztása. Born-Oppenheimer-közelítés, adiabatikus közelítés. (pdf)
  3. A Schrödinger-egyenlet megoldása szeparációval. A függetlenrészecske-modell. A Hartree-Fock-egyenlet Egyrészecske-állapotok, pályák. Koopmans tétel. (pdf)
  4. Az elektronkorreláció. Többtest perturbációszámítás, Konfigurációs kölcsönhatás. (pdf)
  5. Sűrűségfunkcionál elmélet (pdf)
  6. Kétatomos molekulák elektronszerkezete. A hidrogén molekulaion és a hidrogén molekula (pdf, mws)
  7. Molekulák forgó- és rezgőmozgása, vibrációs és rotációs átmenetek (pdf)
  8. Molekulák elektronszínképe (pdf)
  9. A kémiai kötés kialakulását kísérő energia változások. (pdf)

Az előadáshoz készült jegyzet (2013. szeptember. 24) :

Bevezető fejezetek a molekulák elektronszerkezetének elméleti leírásába (pdf)


2013-09-24