A HPC csoport számítógépei:

  • Fujitsu klaszter (78 CPU)
  • SGI klaszter (144 CPU)

HPC

 

 

A kutatócsoport klasztere:

  • 22db 2.6GHz Intel Core 2 quad (88 CPU)
  • 20db 2.4GHz P4 (20CPU)
  • 1db Dual Quadcore Xeon (8 CPU)

 

klaszter