A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai

A SZÉNHIDRÁTOK NEVEZÉKTANA

(A IUPAC és az IUBMB Egyesült Biokémiai Nevezéktani Bizottságának 1996-os ajánlása alapján)

Szerkesztette és a magyar nyelvű adaptációt készítette:

Kovács Lajos

1. Változat

Előszó a magyar kiadáshoz

A Nomenclature of Carbohydrates (Recommendations 1996) c. IUPAC-ajánlás(1) magyarra ültetésével az volt a célom, hogy a figyelemre méltó hagyományokkal rendelkező magyar szénhidrátkémiai kutatások szaknyelve felzárkózhasson a nemzetközi nevezéktanhoz. A szénhidrátkémiának már régóta van magyar nyelvű szakirodalma, de egységes, kodifikált magyar nyelvű nevezéktana sohasem volt, leszámítva azt a néhány éve, javarészt a korábbi nemzetközi ajánlások nyomán összeállított, csak szűk körben ismert kéziratot, amely megkísérelte behozni a több évtizedes lemaradást.(2-5) Az 1996-os IUPAC-ajánlások a korábbi 1969. évi, 1971-1972-ben közzétett szénhidrátkémiai nevezéktantól az alábbi fontosabb vonatkozásokban térnek el:

Jelen dokumentum a IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlásai nyomán megjelent Útmutató a szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához (Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest, 1998) c. kiadvány (a továbbiakban: Útmutató...) folytatásának tekinthető. Az eredeti szövegben található referenciákra szögletes zárójelben [...] hivatkoztam, míg a magyar nyelvű adaptációhoz fűzött jegyzeteim kerek zárójelben és felső indexben (...) találhatók. A szénhidrátkémiai nevezéktan és ábrázolásmód azon kérdéseinek vonatkozásában, amelyekre sem az Útmutató..., sem jelen dokumentum nem ad megnyugtató választ, a korábban e tárgyban megjelent cikkeimet javaslom olvasásra.(6,7)

Az ACD/Name számítógépes nevezéktani program(8) az érvényes IUPAC-ajánlásokat figyelembe veszi és a természetes vegyületekre vonatkozó szabályok alapján, többek között a szénhidrát-nevezéktan szabályai szerinti névadásra is képes. A ChemDraw Ultra® számítógépes rajzolóprogram(9) újabb változatainak Structure|Convert name to structure parancsa egyszerűbb szénhidrátneveknek megfelelő nyújtott ("cikk-cakk", l. a 2-Carb-5.8 szabályt)(7) és Mills-szerkezetek (l. a 2-Carb-5.6 szabályt)(7) megjelenítésére képes.

Köszönöm dr. Alan D. McNaught-nak (Royal Society of Chemistry, Nomenclature Committee), hogy az eredeti ábrákat szerkeszthető formában a rendelkezésemre bocsátotta.

Szeged, 2001. szeptember

Kovács Lajos