2-Carb-36. Diszacharidok

36.1. Definíció

A diszacharidok olyan vegyületek, amelyekben két monoszacharid egység glikozidos kötéssel kapcsolódik össze.

36.2. Szabad hemiacetálos csoport nélküli diszacharidok

Azokat a diszacharidokat, amelyek két glikozidos (anomer) hidroxilcsoport reakciójában képződnek, szisztematikusan glikozil-glikozidokként nevezzük el. Az alapnevet (amelyet "glikozid" komponensként nevezünk meg) a 2-Carb-2.1 szabály alapján választjuk ki. Mindkét anomer konfigurációs szimbólumot meg kell említenünk a névben.

Példák:


a-D-glükopiranozil-a-D-glükopiranozid [a-D-Glcp-(1[2headed arrow]1)-a-D-Glcp]
(triviális név: a,a-trehalóz)


b-D-Fruktofuranozil-a-D-glükopiranozid [b-D-Fruf-(2[2headed arrow]1)-a-D-Glcp]
not a-D-glükopiranozil-b-D-fruktofuranozid
(triviális név: szacharóz)

Megjegyzés: Az ilyen diszacharidokat nemredukáló diszacharidoknak nevezzük.

Ha a származékokat triviális név alapján nevezzük el, a szisztematikus névben elsőként említett komponens vesszővel ellátott helyzetszámot kap.

Példa:


4,6,6'-Triklór-4,6,6'-tridezoxigalaktoszacharóz
vagy 6-klór-6-dezoxi-b-D-fruktofuranozil-4,6-diklór-4,6-didezoxi-a-D-galaktopiranozid
(a "galactoszacharóz" a szacharóz 4-es epimerjének a triviális neve)

36.3. Szabad hemiacetálos csoporttal rendelkező diszacharidok

Azokat a diszacharidokat, amelyekben egy glikozilegység helyettesíti a másik komponens egyik alkoholos hidroxilcsoportjának a hidrogénatomját, glikozilglikózként nevezzük el. A glikozidos kötés helyzetszámait és az anomer konfigurációs szimbólumo(ka)t a teljes névben fel kell tüntetni.

Két elterjedt módszer ismert a helyzetszámok felsorolására: vagy a glikozil és a glikozid komponensek között zárójelben, vagy a glikozil előtag előtt, mint a glikozidok nevében. Az előbbi (előnyben részesített) módszer az oligoszacharid-maradékok megnevezésére használt eljárásból alakult ki.

Megjegyzés: A Chemical Abstracts Service az utóbbi módszert alkalmazza a diszacharidok elnevezésére.

Az előbbi módszer korábbi ajánlásban [1] használt O-helyzetszámait kihagytuk a jelen dokumentumból.

Példák:


a-D-glükopiranozil-(1[arrow right]4)-b-D-glükopiranóz [a-D-Glcp-(1[arrow right]4)-b-D-Glcp]
or 4-O-a-D-glükopiranozil-b-D-glükopiranóz
(triviális név: b-maltóz, nem b-D-maltóz)


b-D-Galaktopiranozil-(1[arrow right]4)-a-D-glükopiranóz [b-D-Galp-(1[arrow right]4)-a-D-Glcp]
or 4-O-b-D-galaktopiranozil-a-D-glükopiranóz
(triviális név: a-laktóz, nem a-D-laktóz)


b-D-Galaktopiranozil-(1[arrow right]4)-N-acetil-D-glükózamin
(triviális név: N-acetillaktózamin; LacNAc)

Megjegyzés: A szabad hemiacetálos csoportot tartalmazó diszacharidokat redukáló diszacharidoknak nevezzük.

36.4. Triviális nevek

Számos természetben előforduló diszacharidnak meghonosult triviális neve van. Néhányukat az alábbi táblázatban mutatjuk be, szisztematikus nevük mindkét változatával együtt (l. fent).

Cellobiózb-D-glükopiranozil-(1[arrow right]4)-D-glükóz
4-O-b-D-glükopiranozil-D-glükóz
Genciobiózb-D-glükopiranozil-(1[arrow right]6)-D-glükóz
6-O-b-D-glükopiranozil-D-glükóz
Izomaltóza-D-glükopiranozil-(1[arrow right]6)-D-glükóz
6-O-a-D-glükopiranozil-D-glükóz
Melibióza-D-Galaktopiranozil-(1[arrow right]6)-D-glükóz
6-O-a-D-Galaktopiranozil-D-glükóz
Primverózb-D-Xilopiranozil-(1[arrow right]6)-D-glükóz
6-O-b-D-Xilopiranozil-D-glükóz
Rutinóza-L-Ramnopiranozil-(1[arrow right]6)-D-glükóz
6-O-a-L-Ramnopiranozil-D-glükóz

A trehalóz, szacharóz, maltóz és laktóz szisztematikus nevét (és képletét) korábban már megadtuk.

Ha a származékokat triviális név alapján nevezzük el, a szisztematikus névben elsőként említett komponens vesszővel ellátott helyzetszámot kap.

Példa:


1,2,2',3,3',4',6-Hepta-O-acetil-6'-O-tozil-a-cellobióz
or 2,3,4-tri-O-acetil-6-O-tozil-b-D-glükopiranozil-(1[arrow right]4)-1,2,3,6-tetra-O-acetil-a-D-glükopiranóz

Ha a redukáló vég uronsavészter-glikozid, az észter alkilcsoportját említjük elsőként, az aglikon alkilcsoportját pedig a glikozid nevével együtt.

Példa:


Metil-(3-O-acetil-6-dezoxi-2,4-di-O-metil-a-L-galaktopiranozil)-(1[arrow right]4)-(allil 2,3-di-O-benzoil-b-D-glükopiranozid)uronát